Brukstävlingar

Moment i brukstävlingar

Att tävla med sin hund är en rolig sysselsättning både för både ägare och hund. När ni tävlar tillsammans stärker ni er gemenskap och kommunikation, dessutom träffar ni många andra trevliga människor med samma intresse. I brukstävlingar ingår fyra olika moment som låter hunden utveckla sina kunskaper.

Det är till exempel perfekt att delta i den här typen av tävling om man vill träna lydnad tillsammans med sin hund. Momenten som ingår i tävlingarna är rapport, spår, skydd och sök. I spår ska hunden följa ett tidigare utmärkt spår och samtidigt markera föremål som finns utlagda under sträckan. Rapport utförs med två hundförare. Hunden ska då springa mellan dessa två med ett meddelande som anger när hunden startade från den tidigare föraren. Skydd är en mer avancerad gren och innebär att hunden ska skydda både sig själv och sin förare genom att angripa en person som attackerar dem. Under grenen sök ska hunden under en viss tid hitta olika gömda personer. Storleken på området som hunden ska söka av varierar mellan olika klasser.

Olika klasser

BrukstävlingarBrukstävlingar är indelade i olika klasser som bestäms av hundens ålder och förmåga. Dessa är appellklass, lägre klass, högre klass och elit. En hund måste vara minst 12 månader gammal för att delta i den första klassen, appellklass. Vid 18 månader får den även tävla i lägre klass. När man tävlar får man poäng. Den sammanlagda summan av poängen blir sedan till ett resultat. Dessa är ej godkänd, godkänd, eller uppflyttad. Uppflyttad innebär att man får flytta upp en klass inom den gren man tävlat i.

Träna inför brukstävlingar

Den som är sugen på att börja tävla i brukstävlingar tillsammans med sin hund kan kontakta Svenska Brukshundklubben. De kan sedan referera dig vidare. Ofta finns det kurser man kan gå tillsammans med sin hund i ens eget närområde. Det går också att kontakta dem för att låta sin hund göra ett så kallat bruksprov. Ett sådant innebär att hunden får testa sina färdigheter i alla fyra grenar som ingår i brukstävlingar. För att en hund ska bli bra inom dessa klasser krävs att man tränar mycket praktiskt. I den egna träningen kan man bland annat låta hunden leta reda på gömda föremål eller personer. Det är också bra att träna mycket lydnad. Att låta hunden samspela med en annan hundförare är också bra eftersom tävlingarna innehåller mycket kontakt med för hunden okända människor.