Freestyle

Freestyle är en hundsport där du och din hund tillsammans visar upp ett förinlärt program av rörelser. Rörelserna ackompanjeras av musik och det är viktigt att de båda delarna av programmet utgör en helhet och skapar en slags symbios mellan förare, hund och musik.

Freestyle och Heelwork to Music

Freestyle utgörs av två grenar; Freestyle och Heelwork to Music (HtM). Medan du i grenen Freestyle fritt kan välja de rörelser som din hund ska utföra så är de i HtM samma för alla tävlanden. Du väljer dock själv i vilken ordning du vill att de 10 förutbestämda fotpositionerna ska utföras.

Precision och samarbete

freestyleI båda grenarna är precision och samarbete oerhört viktigt och något som kommer betygsättas när ni medverkar i tävlingar. Det läggs även väldigt mycket vikt vid hur programmet är utformat och hur musiken passar ihop med det ni utför. Det är viktigt att du och din hund bildar en hållbar enhet och att den tydligt syns i ert framträdande.

Hur tränar du din hund?

Innan du börjar träna din hund i Freestyle är det viktigt att den kan grundläggande kommandon, kan gå utan koppel och att den lyder dig. Ta sedan hjälp av kommandon eller en klicker för att lära din hund fler rörelser. En liten godisbit för att visa att den sköter sig bra kan hjälpa med inlärningen. Under tävlingar är du endast tillåten att använda dig av din röst och din kropp för att visa hunden vad den ska göra och det är därför till din fördel att du lär upp hunden med dessa kommandon. Ett bra sätt att gå till väga är att börja med att lära hunden att följa handkommandon. När den sedan kan det så lägger du till röstkommandon tillsammans med rörelserna för att tillslut ta bort rörelserna helt och hållet. Om du behåller handkommandon är det viktigt att du integrerar dem med musiken i ert framträdande för att få det att verka så naturligt som möjligt.

Vem kan delta?

Alla hundar som fyllt 12 månader och som är medlemmar inom SKK kan delta i freestyletävlingar som arrangeras av SKKs organisationer. Ofta hålls tävlingarna hos de lokala klubbarna och är öppna för allmänheten att beskåda.