Hundutställningar

Har man en svenskägd hund som också är registrerad i SKK eller en utländskt ägd hund som är registrerad av en SKK erkänd utländsk kennelklubb har man rätt att delta i utställningar med sin hund. Hunden måste också vara vaccinerad enligt gällande regler samt vara märkt med ID. En valp under fyra månader får inte föras in på utställningsområdet.

Hundutställning – hur fungerar det?

Utställaren som valt att ta sig till ringen för bedömning av sin hund deltar i den klass som hunden är anmäld och i en del fall även den efterföljande konkurrensklassen. Både utställaren och hunden måste rätta sig efter de ordningsföreskrifter som finns angivna. Överträder man en sådan kan det innebära att man inte får delta i utställningen. Det finns olika klasser hundar kan tävla inom på utställningar och dessa är dels indelade efter hundens ålder, bruks – och jaktklass, öppen klass, unghundsklass, veteranklass, championklass, bästa tikklass, bästa hanhundsklass, bäst i rasen, avelsklass, bäst i motsatt kön samt uppfödarklass.

hundutstallningar

Hanarna och tikarna bedöms alltid var för sig på utställningarna. Domarna går efter en viss kvalitetsbedömning vilket innebär att hunden tilldelas ett pris beroende på sin mentalitet samt exteriör. Det man gör är då att jämföra med rasstandardens krav utan att ta någon hänsyn till övriga hundar som deltar i den aktuella klassen. Därmed kan flera hundar få samma kvalitetspris. De olika kvalitetspriser som finns är Cannot be judged, Disqualified, Sufficient, Good, Very good och Excellent. En konkurrensbedömning innebär att de hundarna som deltar i en och samma klass, istället placeras inbördes i ordningen 1:a, 2:a, 3:a samt 4:e plats och så vidare.

Var anordnas hundutställningar?

De officiella hundutställningarna för samtliga hundraser anordnas av 25 olika länsklubbar som finns runt om i Sverige och som alla är anslutna till den Svenska Kennelklubben (SKK). Dessa utställningar kan då antingen vara internationella eller nationella. Varje år anordnas det hundutställningar på flera olika orter både i Sverige, Danmark, Norge samt Finland. Det kan dessutom ibland även anordnas utställningar på övriga platser i Norden.

Hur förbereder man sin hund för en hundutställning?

Det kan vara svårare än man tror att ställa ut sin hund. Först och främst för att kunna ställa ut måste ens hund vara registrerad i SKK. Är det en specialklubbsutställning man ska delta i måste man dessutom vara medlem i den specialklubben som ens hundras tillhör. Innan en hundutställning ska hunden göras i ordning. Har man en korthårig hund behöver denna såklart mindre pälsvård än en långhårig. För en del raser kan pälsvården vara en hel konst.

En grundregel är att hunden ska vara hel och ren vilket innebär kloklippt och badad. Det kan också vara bra att träna hantering på sin hund innan en utställning så att man är säker på att hunden följer och lyder en. Kontrollera också dess bett och tänder då domaren kollar igenom hundarna ända från nos till svanstipp. Det är också bra att lära sin hund att både stå och trava då det är sådana saker domaren gärna vill att man visar upp, hur hunden för sig. Viktigt att komma ihåg är att hunden alltid ska springa på ens vänstersida.